ආණ්ඩු පක්ෂ දෙකේ බල පොරයට අපි නෑ

ආණ්ඩු පක්ෂ දෙකේ බල පොරයට අපි නෑ

SHARE

නියෝජ්‍ය කථානායකවරයකු පත්කර ගැනීමේදී පැවැතියේ පක්ෂ දෙකෙහි බලපොරයක් බැවින් ඊට තම පක්ෂයේ සහාය නොදී සිටි බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පැවැසීය.

නියෝජ්‍ය කථානායකවරයකු පත්කිරීමට ඡන්ද භාවිත කළ ආකාරයෙන්ම ආණ්ඩුව තුළද එක මතයක් නොතිබුණු බව පෙනෙන්නට තිබුණු බවද ජවිපෙ නායකයා පෙන්වා දුන්නේය.

දිසානායක මහතා “මව්බිම”ට පැවැසුවේ ආණ්ඩුව සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අතර නියෝජ්‍ය කථානායක තෝරාගැනීමේදී පැවැති බලපොරයට අමතරව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුළද පැහැදිලි බලපොරයක් තිබූ බවත් ඒවා තම පක්ෂයට කිසිසේත්ම අදාළ නොවන බවත්ය.