එළවලු සහ පලතුරු ගබඩා කිරීමේ ශීතාගාරයේ ඉදිකිරීම් ඉන්දියාවට

එළවලු සහ පලතුරු ගබඩා කිරීමේ ශීතාගාරයේ ඉදිකිරීම් ඉන්දියාවට

SHARE

ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය
හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ මගපෙන්වීම අනුව එළවලු සහ
පලතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා මෙරට ඉදිවන විශාලතම
ශීතාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ඊයේ (17)
පස්වරුවේ ඉන්දීය රජයේ නියෝජිතයින් සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති
සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය අවබෝධතා ගිවිසුමකට
එළඹුණි.
කොළඹ පිහිටි ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී අත්සන්
තැබුණු මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව එළවළු සහ පළතුරු
ගබඩා කිරීම සඳහා මෙට්‍රික් ටොන් 5000 ක ශීතාගාර
සංකීර්ණයක් දඹුල්ලේ ඉදිකරන අතර ඒ සඳහා ඉන්දීය රජය
විසින් යළි නොගෙවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මිලියන 300 ක
ප්‍රදානයක් ලබාදෙයි.
මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඉන්දීය මහ
කොමසාරිස් තරන්ජිත් සිං සන්ධූ මහතා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති
සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන්
චන්ද්‍ර මහතා අත්සන් තැබූ අතර එම අවස්ථාවට ජාතික
ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද
සිල්වා මහතා, ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය

අමාත්‍යංශයේ ලේකම් දර්ශනා සේනානායක මහත්මිය සහ
ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් රාජේෂ්
ක්‍රිෂ්ණ මූර්ති මහත්මිය සහභාගී විය.
මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය දඹුල්ලේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට
යාබදව පිහිටි අක්කර 07 ක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට
අයත් ඉඩමක ඉදිකරයි. කොටස් අටකින් සමන්විතව ඉදිකරන
මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය එළවළු සහ පළතුරු ගබඩා කිරීම
සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන විශාලතම ශීතාගාර සංකීර්ණය වන
අතර එහි ඉදිකිරීම් ලබන මාර්තු මාසය පමණ විට අවසන්
කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ජාතික
ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අචාර්ය හර්ෂ ද
සිල්වා මහතා මෙසේ පැවසීය.
“ලංකාවේ පසු අස්වනු නාස්තිය විශාලයි. මේ නිසා, අපේ
ගොවීන් මහන්සියෙන් ලබාගන්නා අස්වැන්නෙන් කොටසක්
ඔවුන්ටත් පාරිභෝගිකයින්ටත් ප්‍රයෝජනයක් නැතිව නිකම්ම
අපතේ යනවා. මෙමගින් පසු අස්වනු නාස්තිය අවම වන නිසා
ගොවීන් සහ පාරිභෝගිකයින් යන කණ්ඩායම් දෙකටම මෙයින්
ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. කෘෂි කර්මාන්තය ජාත්‍යන්තර අගය දාමය
සමග සම්බන්ධ කිරීම සදහාත් මෙවැනි ව්‍යාපෘති තුළින් අපි
උත්සාහ කරනවා. මේ සඳහා සහයෝගය ලබාදුන් ඉන්දීය රජයට
මා ස්තූතිවන්ත වෙනවා. “
ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ
ක්‍රියාත්මක වන ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා
දඹුල්ලේ මෙම ශීතාගාර සංකීර්ණය ඉදිකරන අතර එය
කළමනාකරණය කිරීම, ඒ සඳහා පහසුකම් සැපයීම සහ
අධීක්ෂණ කටයුතු එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරයි.