ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය සභාවත් “සයිටම් දොස්තරලාට දොර වසයි !

ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය සභාවත් “සයිටම් දොස්තරලාට දොර වසයි !

SHARE

ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය සභාව ද ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගනු ලබන වෛද්‍ය විද්‍යාල අතරට මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය ඇතුළත් කර නැත. ඕස්ටේ‍්‍රලියානු වෛද්‍ය සභාව විසින් පිළිගනු ලැබ  ඇත්තේ මෙරට රාජ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාල 8ක් පමණි. ඒ පිළිබදව ඔවුන්ගේ නිළ වෙබ් අඩවියේ මසේ සදහන් වේ.

ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍ය සභාව

බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාවද මාළඹේ “සයිටම්“ පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය පසුගියදා අසාදු ලේඛණගත කර තිබිණි.

විශ්වවිද්‍යාලයේ පසුබිම, පිළිගත නොහැකි ලැයිස්තු, බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව පිළිගන්නා සුදුසුකම් සහ වෙනත් වැදගත් සටහන් යන විෂයපථයන් ඔස්සේ මෙම අසාදු ලේඛනය සකස් කර තිබේ.

ඒ අනුව, බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාවේ පී.එල්.ඒ.බී පරීක්‍ෂණයට පෙනී සිටීමට හෝ එරට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට මෙම අසාදු ලේඛනයේ ඇති කිසිදු ආයතනයකින් ලබාදෙනු ලබන උපාධියක් තිබීම සුදුසුකමක් ලෙස නොසැලකේ.