චීනය හමුවේ රජය දණ නමයි – පොර්ට් සිටියේ තිරය පිටුපස සත්‍ය

චීනය හමුවේ රජය දණ නමයි – පොර්ට් සිටියේ තිරය පිටුපස සත්‍ය

SHARE

Port_city_ceylonleader

ජනාධිපතිවරණයේදී මෙන්ම මහ මැතිවරණයේදී මෛත්‍රී – රනිල් පාර්ශවයේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වූ කොළඹ වරාය නගර (පොර්ට් සිටි) ව්‍යාපෘතිය සුළු සුළු වෙනස්කම් කිහිපයක් සමග නැවත ක්රියාත්මක කිරීමට යහපාලන රජයට සිදු විය.

ඒ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය නගර ව්‍යාපෘතිය ලෙස නම වෙනස් කරමින්ය.
පසුගිය සිකුරාදා(12දා) ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ත්‍රයිපර්ශවිය ගිවිසුම් අත්සන් කරනු ලැබුවේ සිනමන් ග්රෑන්ඩ් හෝටලයේදීය.

මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යංශය,නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ චෙක් පොර්ට් සිටි කලම්බු ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එහිදී ගිවිසුම් සදහා එලබිය.

මැතිවරණ සමයේදී නරක් වෙන්නත් වසර දෙකක් තුළ එම ව්යාපෘතිය හොඳ වෙන්නත් හේතු වූ තිරය පිටුපස සිදුවීම් බොහෝය.

චීන බල පරාක්රමය හමුවේ මෙරට ආණ්ඩුවට කල හැකි කිසිවක් නොවීම මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට හේතු විය.
චීනය එක අඩියක් පස්සට ගන්නට සුදානම් නොවූ අතර ඔවුන්ගේ අදහස වුයේ තමන් ගිවිසුම් අත්සන් කලේ පසුගිය රජය සමග බවත් ඒ ගිවිසුම් අවලංගු කිරීමට වත්මන් රජයට නොහැකි බවත්ය.

එයින් නොනැවතුන චීන රජය ඉදිකිරීම් නතර කර තිබු සෑම මාසයක් අවසානයේදී ඉදිකිරීම් නතර කිරීමෙන් සිදුවූ පාඩුව යැයි සදහන් කරමින් රුපියල් මිලියන 27ක චෙක් පත් රජයට එවන්න විය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය නතර කර තමන්ගේ අභිමානය හෑල්ලුවට ලක් කර ගැනීමට චීන රජය කිසිසේත් සුදානම් නොවිය.

යහපාලන ආණ්ඩුව නව ගිවිසුමකට අත්සන් කලේ යයි කීවද සැබවින්ම සිදුකල වෙනස්කම් නමට පමණක් කල වෙනස්කම් කිහිපයක් පමණි.

රාජපක්ෂ රජය සින්නක්කරව දුන් ඉඩම් වත්මන් රජය 99 අවුරුදු බදු පදනම මත වෙනස් කල බව කීවද එහි සත්‍ය තත්වය නම් ව්‍යපෘති සමාගමට අවශ්‍යයනම් එම බදු කල සිමාව අවසන් වද්දී නැවත 99 අවුරුදු බදු පදනම මත ගිවිසුම අලුත් කල හැකි වීමයි.

මැතිවරණ සමයේ දැමු චන්ඩිකම් පසක තබා අවසානයේදී චීනය හමුවේ දණ නැමීමට වත්මන් රජයට සිදු විය.