ඩිල්ෂාන් සුදු මැණිකෙ එක්ක ගී ගයයි

SHARE

පසුගියදා  එක්දින ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගත් ටී. එම් ඩිල්ෂාන් සුදු මැණිකේ ලෙස අමතන සිය බිරිඳ සමග කරපු දෙයක් ගැන වීඩියෝවක්  අන්තර්ජාලයේ මේ දිනවල වැඩි කථා බහකට ලක්ව ඇත. ඒ ඩිල්ෂාන් හා මංජුලා තිළිණි එක්ව ගයන යුග ගීතයකි.