නාලක ද සිල්වා රස පරික්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට

නාලක ද සිල්වා රස පරික්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට

SHARE

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වා මහතා මීට සුළු වේලාවකට පෙර කටහඬ පරීක්ෂණයක් සඳහා රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියේය.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යන මහත්වරු ඝාතනය කිරිමේ කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් එල්ල වන චෝදනා වලට අදාළව කටහඬ පරීක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට නියමිතය.