පලනි දිගමිබරමි හා සෙන්දිල් තොන්ඩමන් හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට

පලනි දිගමිබරමි හා සෙන්දිල් තොන්ඩමන් හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට

SHARE

2013 වසරේ පැවති මධ්‍යම පළාත් සභා මැතිවරණයේදි එවකට රාජ්‍ය භාෂා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කල පලනි දිගමිබරමි මහතා ගමන් ගත් වාහනය අවහිර කරමින් හා පලනි දිගමිබරමි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුවරයාගේ  ආධාරකරුවන් පිරිසකට හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටගල කොමර්ෂල් ප්‍රදේශයේදි  ලංකා කමිකරු කොංග්‍රසයේ ආධාරකරුවන් පිරිසක් පහරදුන්නේ යැයි කියන සිද්ධියක් සමිබන්ධයෙන් හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාග වු නඩුවකට මෙම දෙපාර්ශවයම අද (26) පෙනි සිටියා.

මෙම දෙපාර්ශවයම විභාග වෙමින් පවතින නඩු දෙකම නොවැමිබර් මස 21 වැනි දින යලි කැදවිමට හැටන් වැඩ බලන මහේස්ත්‍රාත් එස්. කරුණාකරන් මහතා නියෝග කළා. මෙම දෙපාර්ශවයම මෙම නඩු දෙක සමතයට පත් කර ගැනිමට අධිකරණයට කරුණු වාර්තාකර තිඛෙනවා.