පලාලි ගුවන් තොටුපළ ඉන්දියාවට දෙන්නේ නැතිලු

පලාලි ගුවන් තොටුපළ ඉන්දියාවට දෙන්නේ නැතිලු

SHARE

පලාලි ගුවන් තොටුපළ ඉන්දියාවට දෙන්නේ නැතැයි ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (18) පැවැසීය.

ඇමැතිවරයා මේ බව පැවැසුවේ ගුවන් ප්‍රවාහන පනත් කෙටුම්පත හා ගුවන් සේවා පනත යටතේ නියෝග පිළිබඳ දෙවැනිවර කියැවීමේ විවාදයේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා මේ පිළිබඳ මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා – ඒක කොහොමටවත් වෙන්නේ නැහැ.පලාලි ගුවන් තොටුපළ දෙන්නේ නැහැ. වැරදි ප්‍රචාර ගෙනයන්න එපා . අපි ඒ ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධනය කරනවා.

විමල් වීරවංශ මහතා – ඒක වුනොත් ඔබතුමා ඇමැතිකමින් ඉවත් වෙනවද ?

ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා – ඒක වුණාම බලමු