පොලිස් ලොක්කන්ගේ දුරකතනවලට හොරෙන් සවන්දීලා

පොලිස් ලොක්කන්ගේ දුරකතනවලට හොරෙන් සවන්දීලා

SHARE

ජනාධිපති හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කරන ලදැයි කියන සිද්ධිය පිළිබඳ තොරතුරු හෙළිවීමෙන් පසුව පොලිස් ප්‍රධානීන් කිහිපදෙනෙකුගේ දුරකථන ඇමතුම්වලට හොරෙන් සවන් දී ඇතැයි   ඉහළ පෙළේ පොලිස් ආරංචි මාර්ගවලින් දැනගන්නට ඇත.

ඉහළ නියෝගයකින් මේ පොලිස් ප්‍රධානීන්ගේ දුරකථනවලට හොරෙන් සවන් දී ඇති බවත්  එම දුරකතන අංක  අතර ඉහළම පොලිස් ප්‍රධානියකුගේ දුරකථනයක් ද ඇති බවත් එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ජනපති හා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ඝාතනය කිරීමට සැලැසුම් කරන ලදැයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් ප්‍රධානීන් කිහිපදෙනෙකුට විරුද්ධව විවිධ පාර්ශව වලින් චෝදනා එල්ල කෙරිණි.