ලෝක රූ රැජිණ කිරුළට යන ලංකාවේ ලස්සනම කෙල්ල මෙන්න (Photo)

ලෝක රූ රැජිණ කිරුළට යන ලංකාවේ ලස්සනම කෙල්ල මෙන්න (Photo)

SHARE

සියත මිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා 2017 කිරුල දුෂානි මියුරංගි ද සිල්වා දිනාගන්නා ලදි. ඇය මෙම වසරේදී චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක රූ රැජින තරගය සදහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරනු ඇත.