විග්නේෂ්වරන් ගුවන් ටිකට්‌වලට ලක්‌ෂ 22 ක්‌ අරන්; නවාතැන්, ආහාර හා වෙනත් ඊටවඩා...

විග්නේෂ්වරන් ගුවන් ටිකට්‌වලට ලක්‌ෂ 22 ක්‌ අරන්; නවාතැන්, ආහාර හා වෙනත් ඊටවඩා සිව් ගුණයක් බවට චෝදනා!

SHARE

උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ඇමැතිවරයා විසින් පසුගිය වසර හතර ඇතුළත විදේශ ගමන් සඳහා ගුවන් යානා ටිකට්‌ පත් ලබා ගැනීමට පමණක්‌ පළාත් සභාවෙන් රුපියල් ලක්‌ෂ විසිදෙකක මුදලක්‌ ලබාගෙන ඇතත් එම සංචාරවලින් පළාත් සභාවට කිසිදු වාසියක්‌ අත් වී නැතැයි විපක්‌ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කියා සිටිති.

උතුරු පළාත් සභාවේ විපක්‌ෂනායක එස්‌. තවරාසා මහතා කියා සිටින්නේ උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ඇමැති සී. වී. විග්නේෂ්වරන් මහතා ගුවන් ගමන් සඳහා ලබාගෙන ඇති මුදලින් කිසිදු පළක්‌ පළාත් සභාවට සිදුව නොමැති බවයි.

මෙම ලක්‌ෂ විසිදෙකක මුදල වැය කොට ඇත්තේ ගුවන් ගමන් සඳහා අදාළ ටිකට්‌ පත් මිලට ගැනීම සඳහා පමණක්‌ බව කියන විපක්‌ෂනායකවරයා ඊට අමතරව නවාතැන්, ආහාර හා වෙනත් වියදම් වශයෙන් ප්‍රධාන ඇමැතිවරයා ගත වූ වසර හතරක කාලයේදී ඊට වඩා සිව් ගුණයකටත් වඩා වැඩි මුදලක්‌ වැයකොට ඇති බවටද චෝදනා කරයි.

උතුරු පළාත් සභාවේ මීළඟ සැසිවාරයේදී මේ සම්බන්ධයෙන් විවාදයක්‌ ඉල්ලා සිටින බව උතුරු පළාත් සභාවේ විපක්‌ෂනායකවරයා කියා සිටියේය.