සයිටම් සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාකරණය තහවුරු කරයි

සයිටම් සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාකරණය තහවුරු කරයි

SHARE

මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය උපාධිධාරී සිසුන් ලියාපදිංචි කරන මෙන් ඉකුත් 2017 වසරේ දී අභියාචනාධිකරණය මඟින් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට දුන් තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය  අද(21) තහවුරු කළේය.

එම අභියාචනාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මඟින් ගොනු කළ අභියාචනා පෙත්සමක් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් විනිසුරු ඊවා වනසුන්දර මහත්මිය ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල මෙම නියෝගය ලබා දුන්නේය.

තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ශශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සදහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය පනතේ 29 (2) වගන්තිය යටතේ සයිටම් ආයතනයේ පෙත්සම්කාර වෛද්‍ය සිසුවියට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා හිමිකම් පවතින බවය.

ඒ අනුව 2017.  වසරේ ජනවාරි මස 31 වනදා අභියාචනාධිකරණය දුන්  නියෝග ප්‍රකාරව අදාළ සිසුවිය ලියාපදිංචි කිරීම පමා කිරීම තුළින් සිදු වූ අගතිය වෙනුවෙන් ඇයට  රුපියල් ලක්ෂයක වන්දියක් ගෙවන මෙන් ද ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියම කරන ලදී.

මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගත් තමන්ව සීමාවාසික පුහුණුව සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවට චෝදනා කරමින් එම වෙද විදුහලේ සිසුවියක් විසින් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

එම පෙත්සම පිළිබඳ විභාගයක් පැවැත් වූ අභියාචනාධිකරණය 2017 වසරේ ජනවාරි මස 31 වනදා තීන්දුවක් ලබා දෙමින් මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගත් අදාල සිසූවිය ලියාපදිංචි කරන මෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝගයක් නිකුත් කර තිබුණි.

එම නියෝගය අහෝසි කරන මෙන් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මඟින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළේය.

එම අභියාචනය මඟින් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය උපාධිය නිසි ප්‍රමිතියකින් යුක්ත නොවන බැවින් එම උපාධි ලබා ගන්නා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමට තමන්ට නොහැකි බවයි.

ඒ අනුව අදාළ සිසුන් ලියාපදිංචි කරන මෙන් 2017 වසරේ ජනවාරි මස 31 වැනිදා අභියාචනාධිකරණය මඟින් දුන් තීන්දුව අහෝසි කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මඟින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් වෙත මෙම අභියාචනය තිබුණි.