සිරියාවේ රසායන අවි එක්සත් ජාතීහු බෙදෙති

සිරියාවේ රසායන අවි එක්සත් ජාතීහු බෙදෙති

SHARE

සිරියාවේදී රසායනික අවි භාවිත කිරීමේ සිදුවීම නිසා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුළ බෙදීමක් ඇති වී තිබේ. රසායනික අවි භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කළ යුතු බව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ආරක්ෂක කවුන්සිලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර රුසියාව ද යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

රටවල් දෙකටම ඔවුන්ගේ යෝජනා සඳහා ප්‍රමාණවත් සහයක් ලබාගැනීමට නොහැකි වූ අතර මේ නිසා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුළ බෙදීමක් ද ඇති වී තිබේ.

රජයට එරෙහි සටන් වදින සිරියානු කැරැලිකරුවන්ගේ පාලනය යටතේ පවතින ඩූමා ප්‍රදේශයට රජයේ හමුදා රසායනික අවි ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් චෝදනා කරයි. සිරියාව සහ රුසියාව එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කළ යුතු බව සඳහන් කරමින් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර රුසියාව තම නිෂේද බලය භාවිත කරමින් එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළේය.  සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද් ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට එරෙහිව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවලට එරෙහිව රුසියාව තම නිෂේද බලය භාවිත කළ 12 වැනි අවස්ථාව මෙය විය. රුසියාව ද සිරියාව සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එම යෝජනාවලට එරෙහිව ද නිෂේද බලය භාවිත විය. මේ අනුව ඇමෙරිකා සහ රුසියාව සිරියාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ අතර යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඡන්ද නවය ලබාගැනීමට රටවල් දෙකම අසමත් විය. මේ තත්ත්වයත් සමඟ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඉහළම ඒකකය වන ආරක්ෂක කවුන්සිලය තුළ පැහැදිලි බෙදීමක් ඇති වී තිබේ.

ආරක්ෂක කවුන්සිලය ඇමෙරිකාව, චීනය, රුසියාව, බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය යන නිෂේද බලය හිමි නිත්‍ය සාමාජික රටවල් පහෙන් සමන්විත වන අතර ඊට අමතරව වෙනස්වන සාමාජික රටවල් 15ක ඒකකයකින් ද සමන්විතය.

ඇමෙරිකාව ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට සාමාජික රටවල් 15න් 12ක ඡන්ද හිමි වූ අතර බොලිවියාව සහ රුසියාව ඊට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර චීනය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළැකී සිටියේය. මෙහිදි ඇමෙරිකා යෝජනාවට අවශ්‍ය ඡන්ද 9 හිමි වුවද රුසියාව තම නිෂේද බලය භාවිත කිරීම නිසා එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප විය.

රුසියාවේ යෝජනා දෙකට පිළිවෙළින් ඡන්ද 6 සහ 5 බැගින් හිමිවිය.