2008න් පසු හොයන එක හොදයි – කබ්රාල්

2008න් පසු හොයන එක හොදයි – කබ්රාල්

SHARE

2008 සිට 2014 දක්වා කාලය තුළදී නිකුත් කළ බැඳුම්කර පිළිබඳව සොයා බැලීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් තමන් සතුටු වන බව හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයෙකු වන අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසනවා.
බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් පත්කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.