ඔබට මෙහි ඇති වැරැද්ද හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්ද?….මේ පින්තූරය මේ වන විට මුළු...

ඔබට මෙහි ඇති වැරැද්ද හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්ද?….මේ පින්තූරය මේ වන විට මුළු අන්තර්ජාලයම කළඹලා හමාරයි ඔන්න

SHARE

මෙහි දැක්වෙන පින්තූරයේ යහළුවන් හය දෙනෙකු සොෆාවක වාඩිවි සිටිනවා.මොවුන් නිසි ලෙස ඡායාරූපයට පෙනි සිටියද මොවුන්ගේ පාද පෙනෙන්නට ඇත්තේ යුගළයන් පහක් පමණයී. ඉතා හොඳින් බැලුවහොත් පෙනි යන්නේ මැද සිටින කාන්තාවට පාද නොමැති බවයි..බොහෝ දෙනා මෙය රූපික මායාවක් බව ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුනා.ඔබත් නරඹාම බලන්නකෝ