ජාතික ආර්ථික මර්මස්ථාන නොරටුන්ට නොදෙනු.. මහසගරුවන රජයට දැනුම් දෙයි

ජාතික ආර්ථික මර්මස්ථාන නොරටුන්ට නොදෙනු.. මහසගරුවන රජයට දැනුම් දෙයි

SHARE

රටේ කිසිදු වරායක් හෝ වරායක කොටසක් හෝ ගුවන් තොටක් වැනි ආර්ථික හෝ උපාය මාර්ගික මර්මස්ථාන විදේශ රටකට පැවරීමට හෝ බදු දීමට ගන්නා කවර හෝ උත්සහයකට අප්‍රසාදය පල කරන බව බුද්ධශාසන කාර්ය සාධක මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

හම්බන්තොට අක්කර 15000ක් චීනයට අයිතිය ඇති වෙළෙඳ කලාපයක් පිහිටුවීම බරපතළ අන්ත්‍රරායක ප්‍රයත්නයකැයි ද එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරත්න අනු නාහිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තෛයිනිකායක මහා සංඝරත්නය සහ බොදු නියෝජිතයින් ගෙන් සමන්විත බුද්ධශාසන කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ත්‍රිකුණාමලයේ ආනන්ද මහානාහිමියන් සහ මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමියන් නිකුත් කල නිවේදනයේ මෙසේ සඳහන් වේ.

මෙහි සම්පූර්ණ නිවේදනය අද ලංකාදීප පුවත් පතේ “ජාතික-ආර්ථික මර්මස්ථාන පිටරටුන්ට විකුණන්න-බදු දෙන තැන හෙලා දකිනවා” යටතේ පලවේ.