මම නියෝජනය කරන්නේ පීඩාවට පත් ජනතාවගේ පක්ෂය.. – හිටපු ජනපති –

මම නියෝජනය කරන්නේ පීඩාවට පත් ජනතාවගේ පක්ෂය.. – හිටපු ජනපති –

SHARE

 

 

තමාගේ දේශපාලන පක්ෂය නොව දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය වැදගත් බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

තමන් නියෝජනය කරනු ලබන්නේ පීඩාවට පත් ජනතාවගේ පක්ෂය බව හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය.

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු දෙමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පල කළේය.