උතුරු සහ දකුණු කොරියා එකම ධජයක් යටතට..

උතුරු සහ දකුණු කොරියා එකම ධජයක් යටතට..

SHARE

ලබන මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත ශීත සෘතු ඔලිම්පික් ක්‍රිඩා උළෙලේ සමාරම්භක පෙළපාලියට එක ධජයක් යටතේ ඉදිරිපත් වීමට උතුරු සහ දකුණු කොරියාව තීරණය කර තිබෙනවා.

මීට අමතරව කාන්තා හොකී ඉසව්ව සඳහා ඒකාබද්ධ කාණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කිරිමටද නියමිතයි.දෙරට අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනවල සාකච්ඡා පැවති අතර, එවැනි ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් සාර්ථක වී ඇත්තේ වසර 02 ක ට පමණ පසුව බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.