පාරිභෝගිකයන් ඇපයට තබා විදුලි වෘත්තීය සමිති කළ අසාධාරණ වැඩක් ගැන චෝදනා...

පාරිභෝගිකයන් ඇපයට තබා විදුලි වෘත්තීය සමිති කළ අසාධාරණ වැඩක් ගැන චෝදනා !

SHARE

විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි බිලට සියයට (50%) ක අමතර මුදලක් එකතු කරනු ලබන බවත් එම අසාධාරණ ක්‍රියාව නතර කරන්නැයි යන ඉල්ලීම පෙරටු කරගනිමින් තම වර්ජනය මානුෂීය මුහුණුවරක් පෙන්වූ විදුලි වෘත්තීය සමිති, ඉතා අමානුෂික ලෙස පාරිභෝගිකයා විකුණන් කමින්  තම වැටුප 10%කින් හා 13% කින් ඉහළ දමාගෙන ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සදහන් කරයි.

 

විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති විදුලි පාරිභෝගිකයා විකුණා දමමින් සිය බඩ වියත රැකගනී

විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති 33 ක් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් පසුගිය දින කිහිපයක සිට වැඩවර්ජනයක් නිරත විය.  ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම අතර විදුලිබල මණ්ඩලය අසාධාරණ ලෙස විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිලට සියයට පනහක මුදලක් (50%) එකතු කරනු ලබන බවත් එය වහා නැවැත්විය යුතුබවත් යන ඉල්ලීමද විය.  අදාල ඉල්ලීම පෙරටුකර ගැනීම නිසා මෙම වර්ජනය සමස්ත සමාජය දුටුවේ මානුෂික මුහුණුවරකිනි. නමුත් ලංකා විදුලිබල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති ඉතා අමානුෂිකව තම වැටුප් 10% කින් හා 13% කින් වැඩිකරවාගෙන සිය වර්ජනය අත්හරින ලදී. ඒ අනුව තමන්ට  සිය දරුපවුල් නඩත්තු කිරීම සදහා සහය දැක්වූ විදුලි පාරිභෝගිකයින් පාවාදෙමින් අවසානයේ සිය බඩවියත රැක ගැනීම සදහා ගත් ක්‍රියාමාර්ගය පිළිකුලෙන් යුක්තව විදුලි පාරිභෝගිකයින් ලෙස අප හෙළා දකිමු.

2011 සිට 2016 දක්වා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වැටුප් වැඩිවීම 110% ට ආසන්නය. එහෙත් ඊයේ දිනයේදී තවත් 13% විදුලි බලමණ්ඩලයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවිය.  විෂයභාර ඇමතිවරයා කිසිවිටකත්   පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිලට 50% ක් වැඩිපුර එකතු කරනු     ලබනවායි වෘත්තීය සමිති විසින් කල චෝදනාව පිළිබදව ගැන කථා කළේ නැත.  ඒ අනුව අපට පෙනී යන්නේ මෙම විදුලිබල ඇමතිවරයා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින්ගේ ඇමතිවරයා මිස විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ ඇමතිවරයා ලෙස පිළිගත නොහැකි බවයි.

අප රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ හා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිලට විදුලිබල මණ්ඩලය  50% ක් වැඩිපුර එකතු කරනු ලබන බවට විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති කල චෝදනාව පිළිබදව වහා පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසයි.

විදුලි පාරිභෝගිකයින් හැටියට අපට විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිතිවලට පැවසීමට ඇත්තේ අවධානම් සහිත රැකියාවක නිරතවන ඔබ සැම මීට වඩා සාධාරණ ලෙස විදුලි පාරිභෝගිකයින් පිළිබදව සිතා බලන ලෙසත් හා තමන්ගේ බඩ වියත රැකගැනීම සදහා විදුලි පාරිභෝගිකයා පාවානොදෙන ලෙසත්ය.

ස්තුතියි මෙයට රංජිත් විතානගේ – සභාපති